Vragen bij sociaal woonproject H.Hartlaan

18 November 2013

Vragen bij sociaal woonproject H.Hartlaan

Edward Van Keer van Groen merkte het al in maart dit jaar op op de gemeenteraad: "sociale koopwoningen zijn geen goed idee." Hij vroeg en bekwam de belofte dat de gemeente bij aanleg van nieuwe sociale koopwoningen zou onderzoeken of dit kan via een Community Land Trust, kortweg CLT.  Wat Vlaanderen kent als sociale koopwoningen is immers allerminst "sociaal". Een zeer beperkte groep - maximum 500 gezinnen per jaar, terwijl er zowat 500.000 in aanmerking komen - geniet van een financieel voordeel van minstens 90.000 euro wanneer de woning later op de gewone koopmarkt wordt doorverkocht. Bij een CLT verwerft de koper alleen het gebouw, niet de grond. Voor het gebruik van de grond betaalt de koper een erfpacht. Wanneer de eigenaar wenst te verkopen, heeft de CLT een voorkooprecht. Zo kan een sociale woning meer dan één keer door de overheid verkocht worden.

Groen vraagt dan ook om bij de geplande sociale koopwoningen aan de H. Hartlaan enkel de gebouwen te verkopen en niet de grond en een CLT op te richten.

 

Daarnaast vraagt Groen ook om alle garages te bundelen aan de ingang van het projectgebied. Zo kunnen de wegen in het gebied minder breed gemaakt worden én kan van bij aanvang autodelen gepromoot worden. Het project ligt immers op een boogscheut van bushalte, station en winkels. In combinatie met een (elektrische) fiets en fietskar wordt het aantal benodigde autoverplaatsingen al sterk ingeperkt. De dure aanschaf van een wagen kan gedeeld worden. En het uitzicht binnen het projectgebied zal niet nodeloos door auto's ingepalmd worden en zal zeer kindvriendelijk zijn.

 

Voor Groen is het ook een evidentie dat alle woningen zoveel mogelijk geconcentreerd worden. Er moeten dan minder wegen binnen het projectgebied aangelegd worden en ook minder riolering. Dat scheelt een pak op de investeringskosten. Een bijkomend voordeel van het bundelen van woningen is ook dat het goedkoper wordt om er laagenergiewoningen of zelfs passiefwoningen van te maken. Bij losse woningen is er veel meer buitenoppervlak en lopen de kosten hiervoor hoger op.