Weer HOP in Asse.

04 Mei 2010

Dat Asse iets heeft met HOP is geen nieuws. Er is de tweejaarlijkse HOPduvelstoet, de HOPmarkt, de HOPduvelbeelden en dito fuiven en feesten. Dat alles draait hoofdzakelijk rond muziek. De gekweekte HOPplantjes op talrijke HOPvelden, dat was verleden tijd sedert de tachtiger jaren ... tot 2 mei 2010. Onder impuls van het HOPduvelcomité en met subsidiering van andere overheden, heeft de gemeente een oud, verlaten HOPveld helemaal vernieuwd. Op de foto's herken je in de achtergrond ons natuurgebied Waarbeek, als directe buur van het nieuwe HOPveld. Er werden 500 HOPplantjes in de grond gezet. Langzaam zullen ze omhoogkruipen langs de draden, ondersteund door de welbekende HOPstaken. De meeste HOPvarieteiten zijn nogal ziektegevoelig maar toch is er de keuze om deze HOP biologisch te telen. Daarom werd alvast de voorkeur gegeven aan een resistente soort. In dit gemeentelijk HOPveld is een kunstwerk verweven van gesculpteerde metaal- en betonplaten van de Nederlandse Assenaar Peter Schoutsen. De metaalplaten dragen de namen van de HOPpesantjes of HOPheiligen naar een idee van de vroegere bezieler van de moderne HOPfeesten in Asse, Eugeen Van den Broeck. De betonnen platen daarentegen vormen paadjes die uitnodigen om tussen de HOPperanken te lopen en (in de nazomer volop te genieten van de geur van rijpe HOPbellen. De HOPranken zullen in september geoogst worden en gebruikt als versiering bij de HOPduvelfeesten. De fijnproevers moeten geduld oefenen tot volgende lente om te genieten van de HOPscheuten want de laatste HOPplantjes werden pas op 2 mei geplant door de Assese HOPpromotoren. Cecile 4 mei 2010.