Groen Asse Menselijker Eerlijker Gezonder

MENSELIJKER

Je écht thuis voelen waar je woont, daar draait het om. Fier zijn op de gemeenschap waar je deel van uitmaakt en die jou alle kansen geeft.

We zorgen dat iedereen haar of zijn plaats vindt in Asse en gelijke kansen krijgt. We voorkomen eenzaamheid en discriminatie.

We ijveren voor een échte gezins- en kindvriendelijke gemeente waar ook jongeren hun plek hebben. Ouderen bezorgen we een zorgeloze oude dag via uitgebreide thuiszorg, dienstencentra, woonzorg en door een aangepast woonaanbod.

Onze kernen herleven. Lokale winkels en duurzame ondernemers krijgen alle steun.

 

EERLIJKER

Elke Assenaar verdient een eerlijke kans om haar/zijn dromen waar te maken. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan. Dat is waar politiek voor ons om draait.

Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen. We garanderen dit via voldoende sociale huurwoningen, een woningfonds, samenhuisprojecten, wijkrenovaties,...

We zetten alles op alles om armoede de wereld uit te helpen. Wie het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële steun.

Via een jaarlijkse burgerbegroting en wijkbudgetten bepaal jij mee hoe Asse en jouw wijk er morgen uitzien. Inspraak en transparantie zijn de norm.

 

GEZONDER

Veilig én aangenaam onderweg zijn. Genieten van rust en natuur vlakbij huis. We zetten ons in voor je gezondheid en die van onze omgeving.

We maken van Asse een wandel- en fietsgemeente met autoluwe kernen, zodat jong en oud zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.

We herstellen de natuur én onze kostbare open ruimte. Ook zorgen we voor toegankelijk groen op wandelafstand.

Klimaatverandering snel en kordaat aanpakken is logisch voor ons. Hernieuwbare energie, duurzame landbouw, deeleconomie en circulaire economie leveren vele lokale jobs op. Energiezuinig leven is goed voor je portemonnee.