Landbouw

Visie

We willen onze lokale landbouwers stimuleren om mee te werken aan verkoop via korte keten, om minder pesticiden te gebruiken, groene linten langs de akkers en weilanden aan te leggen, over te schakelen naar bio-landbouw, boslandbouw, minder veeteelt,… kortom verduurzaming van de landbouw in Asse. De industriële landbouw, zoals nog steeds gepromoot door de Boerenbond, maakt de boeren afhankelijk van het prijzenbeleid van de internationale markten, nationale en internationale veilingen… Groen wil de hand reiken aan de plaatselijke landbouwers omdat we geloven in de samenwerking tussen landbouwers en natuurbeschermers in het streven naar de vrijwaring van de open ruimte in Asse. De echte bedreiging voor de plaatselijke landbouw gaat niet uit van de natuurverenigingen maar wel van verkavelaars die bij het aansnijden van de zeldzame open ruimte gemakkelijke winsten realiseren ten koste  van de lokale gemeenschap en van de plaatselijke landbouwers.

Voorstellen

  • We schrijven een lokale voedselstrategie uit met hulp van landbouwers en de burgers om een transitie te stimuleren naar agro-ecologie, gezonde en klimaatneutrale voedingsconsumptie en een lokaal, solidair voedselsysteem.
  • We roepen Asse uit tot Donderdag Veggiedaggemeente en nemen in dit kader zoveel mogelijk maatregelen, gezien de grote impact op gezondheid van mens, dier en planeet. Zie ook thema ‘gezondheid’.
  • Op publieke terreinen en/of in samenspraak met privé-eigenaars richten we in alle woonkernen gemeenschappelijke moestuinen, volkstuinen en deeltuinen in, die deels ook door scholen voor educatieve doeleinden gebruikt kunnen worden.
  • Lokale producenten geven we een zichtbare plaats geven in de gemeentelijke communicatie: brochures in het gemeentehuis en de bib, deelwebsite van gemeente Asse, stands op lokale evenementen. We werken samen met scholen en verenigingen zodat zij hun steentje kunnen bijdragen aan de promotie van lokale producten.
  • We nemen criteria in openbare aanbestedingen op die rekening houden met korte keten en duurzame eerlijke landbouw.
  • We bouwen de jaarlijks georganiseerde boerenmarkt op termijn uit tot een wekelijkse boerenmarkt, waarbij we initiatieven in de kijker zetten die bijdragen tot een duurzame landbouw.
  • Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Op gemeentelijke evenementen kiezen we consequent zoveel mogelijk voor lokale of fairtrade, biologische en plantaardige voeding. Waar mogelijk plaats de gemeente op eigen terrein bijenkasten, eetbare planten,…
  • Erosiebestrijdingsprojecten worden waar nodig gerealiseerd, voortgezet en versterkt.
  • We ondersteunen initiatieven voor een solidair voedselsysteem: sociaal restaurant, samenaankoop, verwerken van voedseloverschotten, ophalen van overschotten, stimuleren van sociale tewerkstelling in deze initiatieven.