Aanpassingen fiets- en voetgangersinfrastructuur t.h.v. Petrus Ascanusplein

03 Juni 2015

Aanpassingen fiets- en voetgangersinfrastructuur t.h.v. Petrus Ascanusplein

Op 27 april 2015 werd de maatregel Schoolstraat in Stevensveld ingevoerd. De voorbije maand kreeg het gemeentebestuur van zowel ouders, ouderraad, directie, gemeenschapswachten en politie opmerkingen om de veiligheid van de fietsers en de voetgangers, ter hoogte van het Petrus Ascanusplein (parking) te verhogen. Ook Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer vroeg op de gemeenteraad van 18 mei om extra veiligheidsmaatregelen. Het college van schepenen en burgemeester besliste op 1 juni om een aantal bijkomende maatregelen te nemen. De belangrijkste maatregel is de verlegging van het huidige dubbelrichtingsfietspad dat door parkerende auto's twee keer moet gekruist worden. Er zal in de plaats een dubbelrichtingsfietspad rond het plein aangelegd worden. De nodige aanpassingen zullen in de week van 1 juni al uitgevoerd worden. Edward Van Keer zegt: "Ik ben blij dat het schepencollege inzag dat er snel iets aan deze situatie moest gedaan worden en haar plannen om het dubbelrichtingsfietspad te verleggen nu versneld ten uitvoer brengt. Hopelijk worden hieruit de nodige lessen getrokken voor de herinrichting van andere schoolomgevingen!"

Noot:

Meer informatie over de besliste maatregelen, inclusief een getekende schets is terug te vinden op: http://www.sleutelbos.be/wp-content/uploads/2015/06/aanpassingen_ascanusplein.pdf