Asse gaat álle plasticafval inzamelen.

31 December 2016

Asse gaat álle plasticafval inzamelen.

  Op de gemeenteraad van 19 december 2016 stelde ons gemeenteraadslid Edward Van Keer voor om ook het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag in te zamelen in de containerparken. Jan De Backer, de bevoegde schepen, toonde zich bereid om de diensten opdracht

te geven zo snel mogelijk een systeem van aparte inzameling op de containerparken te organiseren voor de zachte plastic die nu nog in de restzak moet.

 

Dit geeft een dubbele milieuwinst. Er worden grondstoffen hergebruikt en er is minder te verbranden restfractie. Bovendien is dit ook goed voor onze portemonnee. Een gele restafvalzak kost in Asse 2,22 euro/zak. Als mensen de zachte plastic die we er nu allemaal nog insteken gratis of voor de dezelfde prijs als PMD (0,12 euro / zak) op het containerpark kunnen afzetten, scheelt dit voor een gezin op jaarbasis tientallen euro's.

 

Oorspronkelijk vroeg Edward Van Keer om naar het voorbeeld van andere gemeenten die zachte plastic in een roze zak aan huis op te halen. Maar schepen De Backer antwoordde dat het schepencollege liever geen nieuwe soort vuilniszak en bijkomende ophaalronden wil organiseren, te meer omdat Fostplus binnen enkele jaren wel zal toelaten dat alle plasticafval in de blauwe PMD-zak mag.

 

De gemeenteraad kon zich wel vinden in ons voorstel om de inzameling van alle restplastic in de containerparken te organiseren.