Meerderheid ziet beloofde wijkrenovaties niet zitten

02 Februari 2022

Meerderheid ziet beloofde wijkrenovaties niet zitten

Groen wil de energiearmoede in Asse aanpakken. Groen raadslid Edward Van Keer legde naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen op de gemeenteraad van 24 januari 2022 een aantal voorstellen van Groen uit 2021 opnieuw op tafel. #1: Versneld renoveren via wijkrenovaties. Raadslid Edward Van Keer legde in februari 2021 al concrete pistes voor om in Asse wijkrenovaties te realiseren. Een goed geïsoleerde woning verbruikt veel minder energie. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu én de bewoners krijgen een aangenamere woning!

Schepen Verbiest (N-VA) antwoordde vorig jaar dat er gezocht kan worden naar partners hiervoor. Maar in zijn antwoord op de gemeenteraad van januari 2022 antwoordde hij dat er volgens hem in Asse geen geschikte wijken zijn om wijkrenovaties uit te voeren. Raadslid Vastersavondts (Anders) trad Van Keer bij en wees erop dat vorige legislatuur uit beelden van een drone alvast veel potentieel voor een wijkrenovatie bleek voor minstens één bepaalde wijk in Asse.

Het principe van een wijkrenovatie is simpel: door meerdere (gelijkaardige) woningen in een wijk gelijktijdig op één of meerdere vlakken (dak, muren, ramen, verwarmingsinstallatie, zonnepanelen,…) te renoveren, kunnen aannemers gemiddeld lagere prijzen aanbieden. Door de collectieve aanpak worden eigenaars ook een stuk “ontzorgd”. Ze moeten niet zelf de stap zetten naar aannemers, of prijzen en kwaliteit proberen vergelijken, of de aannemers zelf achter de veren zitten over wanneer ze de werken starten, of ze achter de veren zitten om problemen achteraf op te lossen.

In het ideale geval gebeurt een wijkrenovatie op een “integrale manier” en worden niet enkel de woningen gerenoveerd, maar gebeurt er een combinatie van:

  • Energierenovaties
  • Hernieuwbare energie: energiegemeenschappen, warmtenetwerk
  • Groen en blauw in de wijk
  • Mobiliteit
  • Kernversterking
  • Inrichting openbare ruimte
  • Participatie

Asse beloofde ook al in drie documenten om werk te maken van wijkrenovaties. Asse is één van de vele gemeenten die het “Lokaal Energie- en Klimaat-Pact tekende. Eén van de doelstellingen is om 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden tussen 2021 en 2030 te realiseren. Asse moet tegen 2030 dus meer dan 650 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties realiseren. Bovendien staat het opstarten van wijkrenovaties in samenwerking met partners als actie vermeld in het huidig gemeentelijk Woonplan én in het Klimaatbeleidsplan.