Groen Asse tekent bezwaar aan tegen verkaveling van groene ruimte aan Kerremanspark

19 Juli 2020

Groen Asse tekent bezwaar aan tegen verkaveling van groene ruimte aan Kerremanspark

Groen Asse heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het verkavelen van groen gebied aan de rand van het Kerremanspark in Zellik. Het sluit zich hiermee aan bij Natuurpunt, het lokale actiecomité, de vele bezorgde bewoners en Jong CD&V. Op de 1,4 hectare aan de Jan Tieboutstraat werd door oud-politicus Valckeniers een vergunning aangevraagd voor 16 woningen.

Vrijwaren van groene ruimte

Open en groene ruimte staan onder druk in Asse, zeker in Zellik, waar de verstedelijking het grootst is. Jaarlijks verdwijnen 15 voetbalvelden aan open ruimte in onze gemeente. Deze vergunning zou een fout signaal zijn, van een betonstop is er dan helemaal sprake.

Geplande uitbouw Kerremanspark

Dit is geen willekeurig gebied, maar een lap grond die aansluit bij het recent aangelegde Kerremanspark. Het Kerremanspark is nu een drukbezochte plek voor mensen die nood hebben aan groen. De extra drukte tijdens de Covid-19 crisis bewijst dit. “Een uitbreiding van dit park dringt zich dan ook op” besluit Finke Jacobs, gemeenteraadslid voor Groen. De plannen voor het Kerremanspark zijn groter dan de huidige constellatie. Echter, een bouwproject in deze zone brengt dit oorspronkelijke plan en dus een mogelijke uitbreiding van het park in gevaar.

Luchtkwaliteit

De leefbaarheid aan de rand van Brussel hangt ook samen met de kwaliteit van de lucht. In de schaduw van de Brusselse Ring en de E40 zijn de resultaten van het onderzoek Curieuze Neuzen ondermaats tot slecht te noemen. Het Kerremanspark uitbreiden, filtert fijn stof. Verkavelen zorgt daarentegen voor extra verkeer en dus fijn stof. Het vrijwaren van open ruimte is daarom het minste wat Asse kan doen.

Opmerkelijk verloop

Tot slot, stelt Groen Asse zich vragen bij het verloop van dit dossier. Vanaf de jaren ‘70 werd dit gebied ingekleurd als agrarisch gebied en later als groen gebied. Toch heeft oud-politicus dhr. Valkeniers - door procederen en politieke connecties - hier een uitzondering op verkregen. Volgens Groen weegt deze uitzondering - met als gevolg extra verharding en het verdwijnen van een deel groene long uit de stadsrand – niet op tegen het collectief belang. Daarnaast vreest Groen dat de stedenbouwkundige voorschriften niet of onvolledig gerespecteerd worden met de plannen die nu op tafel liggen.

Afhankelijk van de beslissing van het gemeentebestuur, worden verdere stappen onderzocht.