Bijsturing meerjarenplan Asse gevraagd!

18 Januari 2014

Bijsturing meerjarenplan Asse gevraagd!

Groen trok te Asse naar de gemeenteraadsverkiezingen met 4 speerpunten: wonen voor iedereen, een slimme mobiliteit, alle ruimte versterken en een betere participatie. Op al deze punten scoort het meerjarenplan 2014-2019 van Asse momenteel ondermaats vindt Edward Van Keer, gemeenteraadslid van Groen te Asse. Op de gemeenteraad van 17 december 2013 vroeg hij dan ook om bijsturing en deed daarbij concrete voorstellen. Groen deed op de gemeenteraad van juni 2013 een concreet voorstel om de participatie van de Assenaren te verhogen. De meerderheid liet echter verstaan dat een oproep voor ideeën via de As(se)tablieft en een advies van de adviesraden eind 2013 volgens hen voldoende was. Edward Van Keer is hierover snoeihard: "Het gemeentebestuur is voor het vak "Participatie" in 2013 gebuisd. Dit is een belangrijk werkpunt de komende jaren." Van mobiliteit, voor vele burgers hét prioritaire verkiezingsthema bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, maakt het gemeentebestuur geen prioriteit. Als reden wordt gegeven dat eerst de Vlaamse Regering de ring rond Asse moet realiseren. Groen vindt dit geen reden om nu al niet veilige fietsroutes voor scholieren te realiseren. Concreet stelt Groen voor om te Mollem tussen Kouter/Vrijlegem en Mollemseweg en om te Kobbegem tussen Heierveld en Broekstraat een verharde fietsstrook aan te leggen op het onverharde gedeelte. Ook tussen Asbeek en Asse is een deftige fietsverbinding noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een verharde fietsstrook tussen Geertskouter en Keierberg te voorzien. Groen vindt ook dat het gemeentebestuur actief (elektrisch) fietsen, autodelen en carpoolen zou moeten promoten en voldoende fietsstallingen van goede kwaliteit zou moeten voorzien. Ook zonder afgewerkte ring kan hier nu al werk van gemaakt worden.

Op het vlak van ruimtelijke ordening wil het gemeentebestuur vooral vergunningen correct afleveren en de stationsomgeving ordenen. Groen vraagt om prioritair werk te maken van een actief beleid dat de verdere lintbebouwing tegengaat en dat inbreiding en verdichting in de woonkernen stimuleert. Zo kan de open ruimte versterkt worden. Als woonwijken tegelijk ook autoluwer en groener worden ingericht door de gemeente en de burgers, worden ook de woonkernen aangenamer.

Het gemeentebestuur heeft nog geen concrete plannen om wonen betaalbaarder te maken. Ze wil wel aan Den Horinck een woonzone creëren. "Dit is de slechtst mogelijke plaats om een woonzone te creëren in heel Asse: vlakbij de Brusselse ring, een ongezondere, lawaaierigere plaats is er niet in Asse," zegt Edward Van Keer. Hij stelde in 2013 al voor om sociale koopwoningen en gewone woningen via een Community Land Trust te realiseren. Daarbij koopt de koper enkel de woning en betaalt erfpacht voor de grond. Zo wordt wonen goedkoper. Ook stelde hij in 2013 al voor om samenhuisinitiatieven te promoten en te ondersteunen. Een kwart van alle mensen heeft wel interesse in zo'n woonvorm. En deze woonvorm is ook goedkoper. Concreet stelde hij op 17 december 2013 dan ook voor om in plaats van oude gemeentelijke gebouwen of gronden zonder meer te verkopen, zoals bijvoorbeeld de Oude School en het Oude Gemeentehuis te Kobbegem, om deze gedeeltelijk tot duurzame wooneenheden om te laten vormen, eventueel als samenhuisproject, en deze via een Community Land Trust te verkopen.

Contactpersoon: Edward Van Keer, [email protected], 0477/474802.

-------------------