Een positief én-én mobiliteitsverhaal graag!

02 Oktober 2013

Een positief én-én mobiliteitsverhaal graag!

De Vlaamse Regering maakt plannen om de Brusselse Ring te verbreden. Mobiliteitsexperts zijn het er echter over eens dat het fileprobleem hierdoor naar de op- en afritten zal verplaatsen en dat binnen enkele jaren de extra rijstroken door bijkomend verkeer zullen opgevuld zijn. Gevolg: weer files én nog meer fijn stof, lawaai, smog,? Tegen dit stoffig én-én verhaal zeggen Groen en vele andere organisaties en burgers: "Dat is keiSTOF!" Groen voert samen met al wie mee wil werken, tussen 22 september en 21 oktober 2013 actie tegen de verbreding van de Brusselse Ring. In heel wat gemeenten in en rond Brussel wordt gedurende die periode actie gevoerd. In Asse worden verschillende acties gevoerd. Naast deur aan deur acties en een infostand op de jaarmarkt van Zellik op 12 oktober, zal te Zellik ook een infoavond doorgaan op dinsdag 15 oktober (20-22u, zaal den Horinck in Zellik).

Dirk Avonts, professor huisartsengeneeskunde van de Universiteit Gent, komt er meer toelichting geven over de gevolgen van drukke verkeersassen op de gezondheid. Hij sprak eerder in Knack en Humo al waarschuwende taal in verband met fijn stof. Jeroen Verhoeven, mobiliteitsdeskundige bij de Brusselse Raad voor Leefmilieu komt tekst en uitleg geven bij de geplande verbreding van de Brusselse Ring en wat betere alternatieven zijn. Daarna is er tijd voor vragen en discussie. Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid van Groen sluit de avond af. Lies Lefever zorgt tussendoor voor de luchtige noot op deze avond.

Edward Van Keer, gemeenteraadslid van Groen te Asse vat het positieve én-én verhaal van Groen als volgt samen: "Als we het openbaar vervoer uitbreiden én een performant fietssnelwegennetwerk uitbouwen én thuiswerk stimuleren, worden al vele auto's van de weg geweerd. Ook carpoolen aanmoedigen en verkeersmanagementsignalisatie plaatsen op de Brusselse Ring, zoals dit al gebeurt op de Antwerpse ring, kan het fileleed op korte termijn verminderen. En als we binnen enkele jaren rekeningrijden invoeren zal het rijden met de auto op piekuren ontmoedigd worden en zullen de files voltooid verleden tijd zijn. Bovendien zal er minder fijn stof, lawaai en smog zijn! Dat is kei-TOF!"

Foto in bijlage: Deur aan deur actie, vrij 27/09/2013, Zellik. V.l.n.r. Edward Van Keer, Cecile Sillis en Jan De Leeuw.

Meer info over alle acties en waarom deze gevoerd worden: www.keistof.be