Groen wil in 2018 een veilige en comfortabele fietsverbinding van Asse Terheide tot de AB-route

01 December 2017

Groen wil in 2018 een veilige en comfortabele fietsverbinding van Asse Terheide tot de AB-route

Groen wil in 2018 een veilige en comfortabele fietsverbinding van Asse Terheide tot de AB-route Als het van Groen afhangt komt er nog deze legislatuur een mooie fietsverbinding tussen Asse Terheide en het station van Asse. In combinatie met de aanleg van de AB-route tussen de stations van Asse en Zellik, wordt dit een mooie oost-west fietsverbinding dwars door heel Asse. Dit kan de ruggengraat worden van fietsgemeente Asse. Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen, stelde op de gemeenteraad van november voor om in 2018 de Bloklaan fietsvriendelijk her in te richten. Ook dient de gemeente met het Vlaams Gewest een fietsvriendelijke oversteek tussen Bloklaan en Koensborreplein te regelen. Tevens stelde Groen voor om in het gedeelte van de Bergestraat tussen station en Parklaan een verzinkbaar paaltje te zetten, zodat enkel bewoners e.d. met een pasje deze straat in kunnen rijden. Het gemeentebestuur beloofde om deze suggesties verder te onderzoeken. "Ik ben blij dat men met onze voorstellen rekening zal houden," zegt Edward Van Keer, "maar ik betreur dat men van het fietsvriendelijk maken van het centrum van Asse geen topprioriteit maakt, terwijl hier dagelijks vele fietsers passeren."

?

Groen vroeg al in 2015 en in 2016 om de AB-route door te trekken richting Aalst via Asse Terheide. Op die vraag wou het gemeentebestuur niet ingaan. In mei 2017 stelde het gemeentebestuur voor om de onverharde landbouwweg tussen het containerpark van Asse en de Assestraat en twee andere landbouwwegen van tweesporenbeton te voorzien. Fietsersbond, Groen en sp.a vroegen toen om een 3 of 4 m brede betonstrook te voorzien. Na overleg met alle betrokken actoren werd in juni gekozen voor 3m brede beton.

Groen vroeg ook op de gemeenteraad van mei 2017 om bij de voorgestelde heraanleg van de Koensborre een "knip" te voorzien, bv. in de vorm van een verzinkbaar paaltje. Zo wordt ook de Koensborre verkeersveilig voor fietsers. Deze maatregel is ook voorzien in het mobiliteitsplan van Asse. Afgelopen maandag herhaalde Groen deze vraag. Het gemeentebestuur wil echter deze maatregel uit haar eigen mobiliteitsplan niet uitvoeren.

Ten slotte stelde Groen  ook voor om het ledbord van de Notstraat te verplaatsen naar onderaan de Putberg en gemotoriseerd verkeer richting Asse centrum tussen 7 en 9u op weekdagen te verbieden. De mobiliteitsdienst van Asse legde dit voorstel ook al tweemaal aan het schepencollege voor. Dit zou Putberg, Asbeekstraat, Notstraat en Heilsborre veel verkeersveiliger maken. De maatregel past ook perfect binnen de vastgelegde principes van het mobiliteitsplan van Asse. Het gemeentebestuur wil echter deze maatregel niet invoeren.

Contactpersoon: Edward Van Keer, 0477 47 48 02, [email protected]