Kostenbesparingen in Asse menens voor Groen

26 September 2012

Kostenbesparingen in Asse menens voor Groen

Groen heeft in Asse heel wat prioritaire voorstellen in haar verkiezingsprogramma die realistisch, duurzaam én kosteneffectief zijn! Deze voorstellen realiseren kostenbesparingen op korte én op lange termijn. Niet alleen voor het gemeentebestuur, maar ook voor alle Assenaren. Groen blijft consequent met haar verkiezingsslogan tijdens de precampagne: 'Wij doen het voor het geld'. Het gemeentebestuur kan in bepaalde wijken het bouwen met een extra bouwlaag toelaten en/of het verbouwen tot samenhuisvorm toelaten. Op eenzelfde oppervlakte kunnen dan meer mensen wonen, wat de kostprijs drukt. Het gemeentebestuur kan jaarlijks bouwprijzen uitreiken voor de duurzaamste (ver-)bouwers in Asse en voor de duurzaamste aannemers in Asse. Duurzame woningen hebben een lagere energiefactuur. Meer toelichting bij deze en andere Groen voorstellen i.v.m. wonen kan u krijgen van Mieke Vogels op dinsdag 2 oktober 2012, 19u30, in het Oud Gasthuis.De gemeente kan 2 dienstencentra met sociaal restaurant oprichten te Zellik en Asse centrum, zodat men levenslang in eigen wijk kan blijven wonen. Mensen moeten dan minder vlug naar een rusthuis, een voorziening die de maatschappij en de mensen die er gebruik van moeten maken vrij veel kost.

Groen wil dat in overleg met buurgemeenten en met de gewesten er dringend afspraken worden gemaakt over het voorzien van bijkomende schoolcapaciteit en dat hiervoor de nodige middelen worden gevonden. Dat is dé garantie op het leren van Nederlands door anderstalige kinderen en de aangeleerde talen zijn bovendien een enorme troef om aan werk in de regio te geraken. Op termijn betaalt deze investering zich meervoudig terug.

Ook voor het thema mobiliteit heeft Groen veel realistische, duurzame en kostenbesparende voorstellen. Door de aanleg van carpoolparkings en sensibilisatieacties, kunnen vele Assenaren kosten uitsparen: een carpooler betaalt per meegereden kilometer zo'n 8 cent. Kostprijs op jaarbasis om te carpoolen van Asse naar Brussel: zo'n 600 euro (i.p.v. 2400 euro met eigen wagen alleen rijdend). Iemand die naar het werk fietst, kan tot 21 cent per kilometer verdienen. Op jaarbasis van Asse naar Brussel fietsen levert zo'n 1500 euro op, belastingvrij! Extra pluspunt is dat gemeentewegen minder snel zullen verslijten, doordat er minder autoverplaatsingen zullen zijn.

Ook wil Groen de lokale productie en consumptie van levensmiddelen verhogen. Dat drukt de prijzen voor consumenten en geeft landbouwers een hoger inkomen. Groen wil een brochure en website met een overzicht van alle verkooppunten van lokale producten. Groen stelt voor dat de gemeente lokale verkopers en scholen stimuleert om voedselmanden via de scholen te verdelen. Ook huis-aan-huislevering kan overwogen worden. Groen wil het concept van tuindelen actief promoten en waar nodig ondersteuning bieden. Groen wil de opstart van alternatieve vormen van landbouw ondersteunen zoals CSA, Community Supported Agriculture, waarbij lokale burgers een "abonnement" nemen bij een landbouwer en in ruil op zijn veld groenten en fruit mogen oogsten het hele jaar rond. Rond Leuven doen bijvoorbeeld enkele landbouwers dit en ze moeten werken met wachtlijsten, want de vraag is groter dan het aanbod.

Groen wil ook dat infrastructuur duurzaam is en multifunctioneel gebruikt wordt. Voor het nieuwe cultureel centrum te Asse bijvoorbeeld ijverden we (samen met anderen) met succes voor een multifunctionele zaal en energiebesparende maatregelen. Groen wil in de komende jaren o.a. inzetten op het voorzien van extra schoolcapaciteit, die tegelijk dienst kan doen voor de speelpleinwerking en/of jeugdverenigingen en/of avondschool en/of muziekschool,...

En dit alles is nog maar een kleine greep uit de realistische, duurzame én kostenefficiënte voorstellen van Groen!

Ook tijdens onze campagne trekken we deze lijn door. Zo verdeelt lijsttrekker Edward Van Keer in een groot aantal wijken afwisselend een persoonlijke brief in 1 op de 2 brievenbussen en een klein strookje papier in de andere brievenbussen met de melding dat hun buur, na lezing van deze brief, deze brief in hun bus zal steken of persoonlijk zal bezorgen. Zo besparen we op grondstoffen en energie, sparen we kosten uit en stimuleren we de sociale banden tussen buren.  

Ook het voorstel via De Vragende Partij om slechts met 7 in plaats van 8 schepenen te besturen, is zeker een te overwegen piste voor Groen. Ten minste als dit de kwaliteit en snelheid van uitvoeren van het beleid niet negatief beïnvloedt.  Belangrijk is ook dat politici niet te veel mandaten cumuleren. Men moet voldoende tijd aan een mandaat besteden vindt Groen. Zie ook het artikel hierover in Het Nieuwsblad.

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren via De Vragende Partij of naar alle uitgebreide antwoorden.