Laat ons samen van Asse een Transitiegemeente maken !

01 Februari 2013

Laat ons samen van Asse een Transitiegemeente maken !

Er werd een nieuw  initiatief opgestart in Asse... Een groep burgers heeft zich verzameld met als doel samen te werken om zo onze gemeente onafhankelijker van fossiele brandstoffen te maken. Deze transitie naar meer veerkracht en autonomie kan alleen plaatsvinden indien het project gedragen wordt door zoveel mogelijk mensen en ideeën.

Om mee te kunnen doen volstaat het dat je zin hebt om samen met anderen op te komen voor en bij te dragen tot de « transitie » naar nieuwe levenswijzen, minder gulzig qua energie, respectvoller voor de leefomgeving en duurzamer voor de volgende generaties. 

Beslis vrij over je investering, m.a.w. iedereen draagt bij naar gelang zijn mogelijkheden.

Wens je mee te doen ? Heb je ideeën, wensen, voorstellen, suggesties, ? ?

Allen welkom op de volgende bijeenkomst op donderdag 7 februari 2012, 20u in 't Smiske. Er zal een interessante transitiefilm getoond worden, waar nog even kort de bedoeling van dit burgerinitiatief toegelicht zal worden, er is kans voor vragen, kans om te brainstormen,... 

meer informatie op www.transitie.be. Contact opnemen met de startgroep kan via [email protected].

Het TRANSITIE project is een apolitiek burgerinitiatief waar Groen zich volop achter schaart.