Maar wat heeft Asse toch tegen kinderen?

08 Juli 2013

Het lijkt wel alsof Asse nog meer verzuurd is dan het Vlaamse gemiddelde.  In de afgelopen jaren heeft onze gemeente veelvuldig de pers gehaald met de strijd  tegen de buitenschoolse kinderopvang Spinibo op de Boekfos.Volgens de laatste berichten zouden de spelende kinderen verstopt worden achter metershoge geluidsschermen! Bang afwachten maar...

 

Recent nog weigerde het gemeentebestuur om op vraag van de ouders van een deel van de Keierberg in de vakantie een speelstraat te maken.

 

Ook scoort Asse nog steeds ondermaats inzake veilige en comfortabele fietspaden van en naar de scholen.

 

En nu krijgt een onthaalmoeder een beroepsverbod opgelegd. Ze moet stoppen met de opvang van enkele kindjes in haar woning. De woning ligt namelijk in een verkaveling waar een voorwaarde geldt dat 'geen bedrijvigheden, complementair aan wonen zijn toegelaten'. De buurt is hierover met een petitie naar het gemeentebestuur getrokken. Om een antwoord op de vraag te krijgen of opvang door een onthaalouder al dan niet een complementaire bedrijvigheid is, worden 2 juristen geraadpleegd. De ene zegt ja, de andere neen! Volgens de jurist van Kind & Gezin is het gezin van de onthaalmoeder op een weekdag gewoon wat groter dan anders. Volgens de jurist van de gemeente moet daarvoor de verkavelingsvergunning wijzigen. Hetgeen onmogelijk is gezien de ondertekenaars van de petitie hiermee dienen akkoord te gaan. Beroep tegen de beslissing heeft dan ook geen zin. Uit de positieve evaluaties blijk duidelijk dat zij haar job heel graag en goed deed. Maar onder druk van de buren, hebben in juni 2013, het gemeentebestuur en het ocmw haar verplicht van te stoppen. En dat terwijl er een tekort is aan kinderopvang ?

Groen Asse vindt dit niet kunnen en heeft dan ook aan Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters, voorgesteld de bevoegde minister hierover te ondervragen. Voor de parlementaire vraag: zie bijlage

 Cecile Sillis, OCMW-raadslid namens GroenAsse