Sluipverkeer aanpakken

01 Oktober 2012

Op "De Vragende Partij" werd als 9e voorstel het volgende voorgesteld: Maak werk van een betere mobiliteit in Asse en pak dringend het sluikverkeer aan dat vele woonzones in toenemende mate onleefbaar maakt.In het

12-puntenalternatief voor mobiliteit in Asse van Groen staat als punt 12 dat het sluipverkeer moet aangepakt worden conform de publicatie van de Vlaamse Overheid hierover.

Je kan ook meer lezen over onze andere antwoorden op voorstellen via De Vragende Partij over mobiliteit op: www.groenasse.be/dvp2 en www.groenasse.be/dvp3

 

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.