toegankelijkere financiële steun bij energiefacturen

22 November 2022

toegankelijkere financiële steun bij energiefacturen

Nagenoeg iedereen, ook in Asse, voelt de hoge prijzen van gas en elektricitiet in de portemonnee.

Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie wordt het leven in Europa en een groot deel van de wereld een heel pak duurder. Nagenoeg iedereen, ook in Asse, voelt de hoge prijzen van gas en elektricitiet in de portemonnee. Heel wat steunmaatregelen bestaan al, maar deze zijn vaak slecht toegankelijk waardoor veel mensen die er recht op hebben ze niet aanvragen. Groen is van mening dat de gemeente daarbij kan helpen. Ook andere energiebesparende maatregelen zouden genomen kunnen worden.  

Dat de energieprijzen, met alles wat er in de wereld gebeurt, door het dak gaan, hoeven we u niet meer te vertellen. Steeds meer en meer mensen krijgen het moeilijk om hun energiefacturen te betalen. Van kindsbeen af hebben de meesten onder ons geleerd dat we zuinig moeten zijn met energie, en dan vooral elektriciteit, gas en aardolie(producten) . We wisten het wel, maar het was toen niet echt duur en het leek niet dringend. Nu wel, nu is het superdringend en wel voor nagenoeg iedereen. Nu kunnen we maar best nadenken over onze manier van verplaatsen, verwarmen, verlichten, aankopen, weggooien …

Financiële steun om de energiefacturen te temperen vanuit verschillende bestuursniveaus – EU, federale en Vlaamse overheid – heeft al geholpen of is op komst. Maar Groen vindt dat de gemeente, ook de belangrijke taak heeft om onze mensen nog meer bewust te maken en te informeren over wat kan: wat ze zelf kunnen, waar ze recht op hebben en waarvoor ze in Asse of elders hulp kunnen krijgen. Dit is nodig: mensen met een laag inkomen hadden voorheen ook al recht op bepaalde voordelen. Enkel is de weg om deze aan te vragen voor velen niet bekend of is ze te omslachtig. Dit heeft als gevolg dat veel mensen dit niet doen, ook al heeft men de steun nodig en heeft men er recht op. Het gemeentebestuur kan initiatieven nemen om deze drempel te verlagen.

Naast deze hulp is het ook een goed idee volgens groen om energie te besparen. In het verleden heeft onze fractie hiervoor al voorstellen gedaan. Misschien is nu het moment om een aantal ervan -alsook nieuwe- samen nog eens te overwegen. Op ons voorstel gaat Asse er al vast mee akkoord om de meeste straat- en monumentenverlichting te doven tussen 11 en 5 u 's nachts. Ook werden in het begin van de Coronacrisis drie gemeentelijke werkgroepen opgericht om samen met deskundigen te oordelen over het toekennen van steun aan mensen en groepen die het het meest nodig hebben. Een andere taak van deze werkgroep is verlagen van drempels op de weg naar deze hulp.

Net zoals toen is volgens GROEN, ook voor energie op gemeentelijk niveau, samenwerking over de grenzen van meerderheid en oppositie, noodzakelijk. En daarom hebben we opgeroepen om in een gemeentelijke werkgroep energie samen te bekijken en te brainstormen over mogelijke maatregelen rond energie en de bijhorende thema’s zoals koopkracht van gezinnen en eventuele ondersteuning van KMO’s. De meerderheid was hiermee akkoord: de werkgroep vergadert op 16 november.